Czy wiesz, skąd pochodzi termin „real estate”?

W tym krótkim artykule wyjaśnię Ci jego etymologię i związek z historią kolonii hiszpańskich w Ameryce.

Real estate to angielskie określenie nieruchomości, czyli majątku złożonego z ziemi i budynków na niej stojących. Słowo real pochodzi z łaciny i oznacza „rzeczy”, „majątek”. Natomiast słowo estate oznacza „stan”, „interes” lub „własność”.  

Termin real estate pojawił się w języku angielskim w związku z prawem własności ziemi w koloniach hiszpańskich w Ameryce. Według hiszpańskiego prawa, ziemia należała do króla Hiszpanii i był on jedynym właścicielem nieruchomości. Koloniści mogli tylko dzierżawić ziemię od króla, lub otrzymywać ją jako darowiznę lub nagrodę. 

W ten sposób, real estate oznaczało własność królewską, która była niezbywalna i niepodlegała sprzedaży lub podziałowi. Była to forma ochrony interesów hiszpańskiego imperium i zapobiegania utraty kontroli nad zasobami naturalnymi i ludnością tubylczą.

Dziś termin real estate jest używany na całym świecie do określania nieruchomości jako formy inwestycji lub przedmiotu transakcji handlowych. Jednak jego pochodzenie ma swoje korzenie w historii kolonializmu i podboju Ameryki przez Hiszpanię.